A Mythology reflects its region - Poetry Talk


Wallace Stevens is heus niet alleen een stukje Vlaming of Nederlander omdat de grootvader van zijn grootvader van zijn grootvader dat toevallig was. Hij is het vooral omdat hij van alle Amerikaanse – om niet te zeggen buitenlandse – dichters sinds jaar en dag het meeste invloed uitoefent op onze poëzie. Je valt bijna achterover van het rijtje dichters dat de afgelopen decennia op een of andere manier iets met Stevens heeft gedaan: Jan Baeke, H.H. ter Balkt, Benno Barnard, Bernlef, Rein Bloem, C. Buddingh’, Remco Campert, Paul Claes, Hugo Claus, Gerrit Kouwenaar, Tomas Lieske, K. Michel, Peter Nijmeijer, Cees Nooteboom, Willem Jan Otten, Michael van der Plas, Martin Reints, Jan de Roek, Alfred Schaffer, Erik Spinoy, Willem van Toorn, Tom Van de Voorde en vele anderen. Sommigen wijdden essays aan zijn poëzie, anderen schreven gedichten over hem, nog anderen trachtten zijn gedichten te vertalen of lieten hun eigen gedichten voorafgaan door een motto van zijn hand.

Vooruitlopend op 'Poetry must resist the intelligence almost successfully', een programma gewijd aan de de dichter Wallace Stevens, spreken de dichters Erik Spinoy, K. Michel, Tom Van de Voorde en Willem van Toorn over de ontvangst van Wallace Stevens in Nederland. Ze lezen hun vertalingen van zijn poëzie en er zijn vertalingen te horen van Hugo Claus, Frans Kellendonk, Rein Bloem en Gerrit Kouwenaar.

presentatie: Bart Eeckhout

  •  Poetry Talk: donderdag 17 juni, 19.15 uur foyer,