Hassan El Ouazzani


Land: Marokko
Taal: Arabisch
Geboortejaar: 1970

Hassan El Ouazzani is een voorloper van de jongste generatie Marokkaanse dichters. Niet alleen door de vernieuwende aspecten van El Ouazzani’s eigen poëzie, maar ook door zijn interviews en publicaties als poëziecriticus, heeft hij ervoor gezorgd dat er een algehele postmodernistische verschuiving in de Marokkaanse poëziewereld heeft plaatsgevonden. El Ouazzani’s poëzie is sterk gebaseerd op mythologie, waarbij hij mythische toespelingen in een postmodernistische geest vermengt met alledaagse gebeurtenissen. In zijn eerste bundel, Hudnatun ma (Een Wapenstilstand, 1997) kenmerken zijn gedichten zich door eenvoud van taal en intimiteit, zonder dat daarbij betekenis en diepgang verloren gaan.

Lees de gedichten van Hassan El Ouazzani op Poetry International Web.

zo 13 juni, 20.00 uur, grote zaal