Ron Winkler


Land: Duitsland
Taal: Duits
Geboortejaar: 1973

Ron Winkler brak in 2004 door met de bundel vereinzelt Passanten. Behalve dichter is hij oprichter van het poëzietijdschrift intendenzen, een gevierd poëzievertaler, en bloemlezer van werk van jonge Amerikaanse dichters (Schwerkraft, 2007). Winkler schrijft voor een generatie waarin ‘iedereen bij zijn geboorte / een telefoon bewoont’. In de tegenwoordige werkelijkheid – waarin alles volgens Winkler wordt verzappt, versampled, verfilterd en vertwitterd en ons denken op woordniveau in fragmenten en labyrinthen en lachwekkend grofschematische beelden uiteenvalt – houdt hij zich met humor en ironie staande.

Lees de gedichten van Ron Winkler op Poetry International Web.

vr 18 juni, 20.00 uur, kleine zaal