Organisatie

Het jaarlijkse Poetry International Festival wordt georganiseerd door Stichting Poetry International, een literaire organisatie die zich ten doel stelt aandacht te vragen voor goede poëzie uit binnen- en buitenland en de internationale uitwisseling tussen dichters, poëzievertalers, -kenners en poëzieliefhebbers te stimuleren. 

Poetry International organiseert naast het Poetry International Festival ook de jaarlijkse Gedichtendag in Nederland en Vlaanderen, in samenwerking met Stichting Lezen Vlaanderen. Daarnaast is er het internationale online magazine Poetry International Web en verzorgt de organisatie kleinere projecten zoals Gedicht aan de reiziger en Het gedicht is een bericht. Ook houdt de stichting zich bezig met literatuureducatie door middel van de website www.dichterinhetweb.nl en lessuggesties rondom poëzie. De organisatie besteedt meer en meer aandacht aan de digitalisering van het omvangrijke festivalarchief, dat voor een groot deel bestaat uit unieke opnames van dichters op het festival, vanaf het eerste festival opgenomen door Radio Nederland Wereldomroep. Dat de opnames bewaard blijven is daarbij niet het enige doel. Het openbaar maken van het archief is minstens even belangrijk.

Mooij aan het werk