Poëzie en proza: voordracht en debat


Het behaagt dichter en essayist Charles Simic om raadsels raadselachtiger te maken en met schrijnend heldere zinnen een groter mysterie te scheppen. Het essay "Prozapoëzie" dat hij op uitnodiging van Poetry International schreef en dat is gepubliceerd in de festivalbloemlezing Hotel Parnassus, begint met de verzuchting: "Prozapoëzie bestaat al bijna twee eeuwen en nog steeds is er niemand in geslaagd fatsoenlijk uit te leggen wat het is. Simic's essay is een inspirerende dwaaltocht, waarin de onmacht om prozapoëzie te definiëren toch een boeiende inkijk biedt in wat zij allemaal vermag. En zover verwijderd van een definitie is Simic aan het slot van zijn opstel niet: 'Ze zien er uit als proza en werken als gedichten, omdat ze zich, met de schijn tegen, in vliegenvangers van onze verbeelding veranderen."

In voordracht en debat gaan dichters en prozaschrijvers op zoek naar de relatie tussen poëzie en proza.  In het eerste uur dragen de Marokkaanse dichter Hassan El Ouazzani en de Ierse dichter Thomas McCarthy voor uit eigen werk. Ze gaan met elkaar in gesprek over de verschillen in opvatting over vorm en inhoud van het (proza)gedicht in de Arabische dan wel Europese poëzietraditie. Ook bespreken ze waarom sommige teksten zich moeilijk als proza, noch als poëzie, noch als prozapoëzie laat definiëren.

De relatie tussen proza en poëzie wordt in het tweede uur onderzocht door dichters en prozaïsten die beide genres tot hun metier rekenen: Joost Zwagerman, Tomas Lieske en Anneke Brassinga. Zij gaan in debat over het prozagedicht en het onder-scheid tussen proza en poëzie en belichten hoe beide genres in hun werk gestalte krijgen.

Presentator en gespreksleider: Margot Dijkgraaf

  • zondag 13 juni, 20.00 en 21.30 uur - grote zaal reserveren

 Vliegenvangers van de verbeelding © Mischa Andriessen - Festivalmagazine.pdf