Poëzie uit de Verenigde Staten


Het festival heeft bijzondere aandacht voor  poëzie uit de Verenigde Staten. Met herinneringen aan de rijke wisselwerking tussen de Amerikaanse en Europese poëzie uit het verleden heeft Poetry International lang geijverd voor een Amerikaans domein op het digitale poezietijdschrift Poetry International Web. Dat domein is in maart 2010 eindelijk tot stand gekomen, in nauwe samenwerking met The Poetry Foundation in Chicago. Hopelijk is het een eerste aanzet voor een nieuwe luchtbrug waarop Amerikaanse dichters in de voetsporen van Walt Whitman, Allen Ginsberg en Wallace Stevens, en Europese dichters in de voetsporen van Arthur Rimbaud, Joseph Brodsky en Wislawa Szymborska elkaar kunnen kruisen.

In dit licht presenteert het Poetry International Festival een aantal belangrijke Amerikaanse dichters - Michael Palmer, Christian Hawkey, Katia Kapovich en C.K. Williams - een programma rond Wallace Stevens, een dubbele boekpresentatie van vertalingen van het werk van John Updike, debatten en de officiële lancering van het Amerikaans domein op Poetry International Web. U vindt meer informatie over deze programma's in de kolom hiernaast.

VS poÃÙÆÙÆÙà ÙÃÙÆÙâ€aÃÙ‚ëzie.JPG