Layla en Madjnun


De romance Layla en Madjnun is de oosterse tegenhanger en voorloper van Romeo en Julia, Shakespeares beroemde tragedie over de onmogelijke liefde. De Perzische dichter Nezami (1141-1209) maakte er als eerste een volledig samenhangend verhaal van. In nog geen vier maanden schreef hij de meer dan vierduizend dubbelverzen die het epos telt.  Layla en Madjnun is een vertelling over pure liefde die loutert. De onmogelijke liefde voor een meisje drijft de hoofdpersoon tot krankzinnigheid, dichterschap, ascetisme en uiteindelijk tot vervolmaking van zijn deugden. Van Bengalen tot Belgrado en van Centraal-Azië tot Noord-Afrika hebben kunstenaars op allerlei gebied Nezami’s epos verbeeld. In poëzie, maar ook in toneel, beeldende kunst, cinema, dans, opera en popmuziek. Layla en Madjnun zijn in vele landen en in vele talen een geliefd paar in de liefdeslyriek.

Tijdens het 41e Poetry International Festival is het verhaal Layla en Madjnun aanleiding voor drie programma's: 'Zoals lichtende vuurvliegen naar de nacht verlangen', Schat, er is iets mis met je hoofd en het kinderprogramma Niets zo honds als liefdesverdriet. Voor meer informatie over deze programma's kunt u terecht in de kolom hiernaast.

L en M.jpg

  
 afbeelding: Layla en Madjnun

Layla en Madjnun © Festivalmagazine.pdf